كابل 3 متري موبايل گريفين

كابل 3 متري موبايل گريفين

ثبت نام رایگان صفحه اصلی دوربین عکاسی روغن زیتون چوبیس

كابل 3 متري موبايل گريفين

كابل اتصال موبايل گريفين اين كابل به صورت فلت ميباشد و متراژ بلند ان باعث كم شدن سرعت شارژ نميشود وبراي كاربراني كه فاصله كمي با محل نصب گوشي خود براي شارژ را دارند بهترين پيشنهاد است